Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzmanı

PROF. DR. SUNA ASİLSOY

Hakkında

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Alerji-İmmunoloji alanında uzman olarak çalışmaktadır. Bu kapsam içerisinde Çocuk Hastalıkları ayrıca çocuklarda görülen sık tekrarlayan üst ve alt solunum yolu hastalıkları, kronik öksürük, astım, alerjik rinit, hışıltılı çocuk, besin alerjili çocukların takip ve tedavisinin yönetilmesinde uzmanlaşmış ve akademik kariyerini oluşturmuştur.

Dokuz Eylül Üniversitesinden 1989 yılında mezun olup, Eskişehir Osmangazi üniversitesinde Çocuk -Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığını tamamlamıştır. Arkasından Köyceğiz devlet hastanesinde çocuk uzmanı olarak çalışmıştır. 2001 Yılında Dokuz Eylül Üniversitesinde Çocuk Alerji-İmmunoloji yan dal eğitimine başlamış olup 2003 yılında Alerji-İmmunoloji uzmanı olmuştur. Daha sonra Dr Behçet Uz Çocuk Hastanesinde Alerji uzmanı olarak 5 yıl çalıştıktan sonra Adana Başkent Üniversitesinde Çocuk Alerji-immunoloji bölümünde kariyerine devam etmiş orada Doçentlik ünvanını aldıktan sonra 2014 yılında Dokuz Eylül Üniversitesinde çalışmaya başlamıştır. Halen aynı üniversitede Profesör olarak çalışmaktadır. Pek çok bilim insanın yetişmesinde aktif görev almıştır. Başlıca çalışma alanları çocukluk çağı astım, kronik öksürük alerjik rinit, alerjik cilt hastalıkları, egzema,  besin alerjileri, ilaç alerjileri ve  immun yetmezliklerdir.

Ulusal ve Uluslararası alerji derneklerine üye olup halen aktif olarak pek çok çalışma kollarında görev yapmaktadır. Türkiye’nin pek çok bölgesinde ve çalıştığı farklı kurumlardaki hasta deneyimi ile hastalarına bilgi birikimlerini aktarmaktadır.

Bilimsel çalışmalar dışında fırsat buldukça kitap okumak, gezmek, yoga ve hastalıkların altında yatan ruhsal nedenleri araştırmaya yönelik  çalışmalara katılmaktadır. Amacı sadece hastalıkları modern tıp açısından değil spritüel anlamda da değerlendirerek mutlu nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.