Biyoterapötikler / Biyolojikler, moleküler biyoloji ve moleküler genetik teknikler kullanılarak hazırlanan ve son yıllarda giderek artan bir şekilde kullanılan tedavi yöntemleridir. Bu tür ilaçlar, laboratuvardaki canlı hücrelerden elde edilir. Bağışıklık ve alerjik bozukluklara atfedilen anahtar molekülleri ve immünolojik mekanizmaları hedeflemek için özel olarak tasarlanmışlardır. Böylece, hastalığa neden olan mekanizmaları doğrudan  etkileyerek tedavi imkanı sunarlar. Geçtiğimiz beş-on yıl içinde biyolojiklerin kullanımı, daha önce yönetilmesi zor olan çeşitli alerjik ve enflamatuar durumların yönetimi ve tedavisinde bir dönüm noktası sağlamıştır. Günümüzde, orta ila şiddetli astımda, tedaviye dirençli kronik ürtiker / kurdeşende, nazal polip tedavisinde, şiddetli atopik dermatit / egzamada bu tür ilaçlar giderek artan sıklıkta kullanılmaktadır. Biyolojik terapötiklerin geliştirilme ve test etme süreci oldukça uzun, zahmetli, karmaşık ve çok pahalıdır. Bu nedenle, biyolojik ilacın kullanılmasından önce bir inceleme süreci yürütülür ve gerekli izinlerin alınması gerekir. Mevcut biyolojik tedavi ürünleri ve bunların kullanılabildiği hastalık grupları şunlardır:
  • Orta ve şiddetli astım için Mepolizumab
  • Hem orta ila şiddetli astım hem de kronik kurdeşen / ürtiker için Omalizumab
  • Atopik dermatit / egzama için Dupilumab
  • Polianjitli eozinofilik granülomatoz için Mepolizumab
Biyo-terapotik ajanlar, hassas ve hücresel düzeyde hedeflenmiş tedavi sunarak, etkili bir çözüm üretir.