Bağışıklık Si̇stemi̇ Nedi̇r? İmmün Yetmezli̇k Nedi̇r?

Bağışıklık yetmezliği ve bağışıklık bozuklukları kişinin hayatının herhangi bir anında gelişebilir. Bu tür problemi olan hastalarda tekrarlayan ve kronik enfeksiyonlar, kronik otoimmün enflamasyon, nadir rastlanan etkenlerle olan enfeksiyonlar veya oral antibiyotiklere dirençli enfeksiyonlar şeklinde ortaya çıkarlar.

Doğru teşhis ve uygun tedavinin başlatılması, hastalığın akla gelmemesi sebebiyle genellikle yıllar alır. Ağır  veya sık tekrarlayan sinüs enfeksiyonları (sinüzit), kulak enfeksiyonları (otitis), nazal polipler, geçmiş veya yeni pnömoniler genellikle gizli bir immün yetmezliğin bulguları olabilir. Kronik otoimmün hastalıklar da bu tabloya sıklıkla eşlik edebilir. Tekrarlayan ve kronik kulak ve sinüs enfeksiyonları, bronşit, pnömoniler acil bakım, acil servis veya birinci basamak sağlık merkezlerinde antibiyotiklerle tekrar tekrar tedavi edilebilir, ancak altta yatan bağışıklık bozukluğunun doğru teşhisi yıllarca fark edilmeden kalır. Bu nedenle, bu tür bulguları olan hastalarda immün bozuklukların ve eksikliklerin doğru teşhisine götüren hassas laboratuvar testleri ve bunları değerlendirmek kritik öneme sahiptir. Ayrıca bu hastaların uygun tedavilerle yönetilmesi hastaların yaşam kalitesini belirgin arttırmaktadır. Teşhis için öncelikle hastanın uzman kişiler tarafından ayrıntılı öykü ve fizik muayene ile değerlendirilmesi ve uygun testlerin yapılması gereklidir.

Tekrarlayan kulak, sinüs, akciğer, cilt, yumuşak doku enfeksiyonlarınız veya otoimmün hastalıklarınız varsa ayrıntılı değerlendirme için Allergos Allerji Kliniğine  başvurunuz.

İmmün yetmezlikler, yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilecek bir sağlık sorunudur. İmmün yetmezliği olduğunu düşünüyorsanız, doktorunuza başvurarak teşhis ve tedavi alabilirsiniz.