Bağışıklık yetmezliği ve bağışıklık bozuklukları aslında yaygındır; ancak teşhis sıklıkla atlanır. Bu rahatsızlıklar kişinin hayatının herhangi bir anında gelişebilir. Tekrarlayan ve kronik enfeksiyonlar, kronik otoimmün enflamasyon, nadir enfeksiyonlar veya antibiyotiklere dirençli enfeksiyonlar şeklinde ortaya çıkarlar. Doğru teşhis ve uygun tedavinin başlatılması, hastalığın akla gelmemesi sebebiyle genellikle yıllar alır. Sık veya kronik sinüs enfeksiyonları (sinüzit), kulak enfeksiyonları (otitis), nazal polipler, geçmiş veya yeni pnömoniler genellikle gizli bir immün yetmezliğin semptomları olabilir. Kronik otoimmün hastalıklar tabloya sıklıkla eşlik eder. Tekrarlayan ve kronik kulak ve sinüs enfeksiyonları, bronşit, pnömoniler acil bakım, acil servis veya birinci basamak sağlık merkezlerinde antibiyotiklerle tekrar tekrar tedavi edilebilir, ancak altta yatan bağışıklık bozukluğunun doğru teşhisi yıllarca fark edilmeden kalır. Bu nedenle, gizli immün bozuklukların ve eksikliklerin doğru teşhisine götüren hassas laboratuvar testleri ve bunları değerlendirmek kritik öneme sahiptir. Ayrıca bu hastaların uygun tedavilerle yönetilmesi hastaların yaşam kalitesini belirgin arttırmaktadır. Teşhis için öncelikle hastanın uzman kişiler tarafından ayrıntılı öykü ve fizik muayene ile değerlendirilmesi ve uygun testlerin yapılması gereklidir. Tekrarlayan kulak, sinüs, akciğer, cilt, yumuşak doku enfeksiyonlarınız veya otoimmün hastalıklarınız varsa merkezimize ayrıntılı değerlendirme için Allergos Alerji Kliniğine başvurunuz.

Bağışıklık sistemi, immun sistemi için kritik bir anahtar olarak öne çıkar