BLOG

Alex Testi

ALEX TESTİ: BİR KÜÇÜK KAN NUMUNESİNDE 300 ALERJİ TESTİ!

Serumda alerjen spesifik antikorların tespiti, tip 1 alerjilerin tanısında önemli rol oynar. Çoklu alerji duyarlılığı olan veya tam olarak açıklanamayan klinik belirtilere sahip olan hastalarda bireysel alerjenlerin klasik yöntemlerle saptanması zor ve  uzun bir prosedürdür. Bu tür durumlarda yapılacak kapsamlı bir alerjen taraması, hastanın duyarlılık profiline ilişkin net bir tablo çizerek allerjen maruziyetinin doğru teşhisi ve maruziyetin önlenmesi için yardımcı olur.

Alex Testi, total IgE ile beraber 120 ekstrakt ve 180 alerjen bileşenini tarayarak 300 alerjene karşı spesifik IgE için simültane ölçüm imkânı sağlar. Böylece yalnızca 1ml kan ile olası tüm tip 1 alerjen kaynaklarının % 99’u araştırılmış olur.

ALEX2® IgE ALERJEN PROFİLİNİN AVANTAJLARI:

1. Çok sayıda etkene karşı alerji şüphesi olan hastalarda veya belirsiz anamnezlerde
tam duyarlılık profilleri hazırlanması.

2. Gerçek duyarlılık ve çapraz reaksiyonlar arasındaki ayırımı saptayarak anaflaktik 
reaksiyon tehlikesinin daha iyi değerlendirilmesi ve uygun tedavi planlanlanması

3.Çoklu alerjisi olan hastalarda, bireysel duyarlılık durumuna göre ayrıntılı
beslenme danışmanlığına imkan sağlaması.

4. Hastaların semptomlarına yol açan alerjenin belirlenip ortadan kaldırılması.


ÖRNEK TÜRÜ:
1 ml serum (tam kan)